Home » รีวิวเตียงผู้ป่วย » เตียงที่นิยมใช้ในห้องพยาบาล

เตียงที่นิยมใช้ในห้องพยาบาล

เตียงที่นิยมใช้ในห้องพยาบาล คงจะคุ้นหน้าชินตากันเป็นอย่างดี ตามหน่วยงานรัฐบาล สถานที่ราชการ
ตามโรงเรียน หรือแม้กระทั้งบริษัทห้างร้านต่างๆจะมีห้องพยาบาล ไว้สำหรับผู้ที่มีลักษณะอาการป่วยไข้เล็กน้อย
หรือใช้สำหรับปฐมพยาบาล หรือนอนพักเป็นเวลาที่ไม่นานมากมาย จะใช้ “เตียงซิมมอนส์” ซึ่งเตียงอย่างงี้
จะไม่สามารถที่จะปรับอะไรได้เลย สำหรับนอนพักเฉยๆพอเพียงเย็น ถึงเวลาเลิกงานหรือเลิกเรียน ก็กลับไปอยู่บ้าน
ฉะนั้นจึงไม่จำเป็นอะไร ที่จะจะต้องปรับนั่งปรับเอน หรือปรับงอเข่า แม้กระนั้นจะพบเจอได้หลายที่
จะไม่ใช้เตียงซิมมอนส์ ใช้เป็นเตียงผู้ป่วยแบบ2ไกร์ 3 ไกร์ แทนเลยก็มี หรือ ใช้เป็นเตียงนอนธรรมดา
ขนาด 3 ฟุต หรือทุ่งนาด 3 ฟุตครึ่งแทนเลยก็มี หน้าตาของ เตียงซิมมอนส์ ก็ตามภาพประกอบได้บนเลยครับ

Leave a Reply

Copyright © 2009 · เตียงผู้ป่วยรีวิว · All Rights Reserved · Posts · Comments
Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress