Home » Author Archive

ชนิดมือจับหมุนไกร์ของ เตียงผู้ป่วย เตียงคนไข้

มือจับหมุนไกร์ของ เตียงผู้ป่วย เตียงคนไข้ จะมีอยู่หลายแบบร่วมกัน ลักษณะการทำงานเช่นเดียวกัน แต่วิธีสำหรับการพับเก็บจะต่างๆนาๆ ตามชนิดของมือหมุนไกร์... 

ระบบเซ็นทรัลเล็อคของล้อเตียงผู้ป่วย

ระบบเซ็นทรัลเล็อคของล้อเตียงผู้ป่วย จะทำล็อคพร้อมทั้ง 4 ล้อพร้อมเลยจากการกดล็อค เพียงแค่ครั้งเดียว ระบบล็อคแบบเซ็นทรัลล็อค คงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีสำหรับรถยนต์... 

เตียงที่นิยมใช้ในห้องพยาบาล

เตียงที่นิยมใช้ในห้องพยาบาล คงจะคุ้นหน้าชินตากันเป็นอย่างดี ตามหน่วยงานรัฐบาล สถานที่ราชการ ตามโรงเรียน หรือแม้กระทั้งบริษัทห้างร้านต่างๆจะมีห้องพยาบาล... 

เตียงผู้ป่วยแต่ละรุ่นสามารถปรับได้ไม่เท่ากัน

การเลือกเตียงผู้ป่วยควรเลือกแบบไหนดี บางคนบางครั้งก็อาจจะสงสัยว่าควรที่จะใช้เตียงที่สูงหรือแบบเตี้ยดี ข้อดีของเตียงสูงเป็นเวลาดูแลคนป่วย... 

การเลือกเตียงผู้ป่วยควรเลือกแบบไหนดี

การเลือกเตียงผู้ป่วยควรเลือกแบบไหนดี บางคนอาจจะสงสัยว่าควรใช้เตียงที่สูงหรือแบบเตี้ยดี ข้อดีของเตียงสูงเป็นเวลาดูแลคนป่วย ทำความสะอาดให้เค้า... 

แนวทางในการเลือกซื้อเตียงผู้ป่วยต้องคิดถึงการใช้งานของตนเองเป็นหลัก

แนวทางในการเลือกซื้อเตียงผู้ป่วยต้องคิดถึงการใช้งานของตนเองเป็นหลัก แล้วพินิจพิเคราะห์จากรุ่นของเตียง ว่าพวกเราต้องการแบบไหนหรือเราใช้แบบไหนได้... 
Copyright © 2009 · เตียงผู้ป่วยรีวิว · All Rights Reserved · Posts · Comments
Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress